PERSBERICHT

Zuid-Limburg, 16 september 2020

De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd

Zorgverleners vragen burgers om medewerking

Zorgorganisaties in Zuid-Limburg hebben extra maatregelen genomen. Daardoor kunnen ze in deze corona-tijd op een veilige manier werken. Ze vragen patiënten, cliënten en bezoekers om zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg zo veel mogelijk kan blijven doorgaan in onder meer ziekenhuizen, huisartspraktijken en de geestelijke gezondheidszorg. Ook bij een toename van corona-besmettingen.

Dezelfde zorg op een andere manier
Zorgverleners willen in deze corona-tijd iedereen op een veilige manier zorg blijven bieden. Daarom kijken de huisarts, medisch specialist of verpleegkundige vaak eerst of ze een patiënt telefonisch of via beeldbellen kunnen helpen. Het zijn dezelfde hulpverleners die dezelfde zorg verlenen, alleen op een andere manier.

Veiligheidsmaatregelen
Als de zorgverlener denkt dat het toch beter is om een patiënt in levende lijve te zien, dan is dat gewoon mogelijk. Op een veilige manier. Ziekenhuizen, huisartspraktijken en GGZ-organisaties zijn daarop voorbereid. Zo is er voldoende ruimte in de wachtkamer door meer tijd tussen de afspraken in te plannen. Huisartsen hebben een apart spreekuur voor mensen met coronaklachten. Bij de behandeling of verzorging van patiënten dragen zorgverleners beschermingsmiddelen. Waar nodig staan er plexiglas schermen. En natuurlijk gelden de corona-basisregels. Op de eigen website vermelden zorgorganisaties in Zuid-Limburg welke veiligheidsmaatregelen ze hebben genomen.

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Ook verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in deze corona-tijd extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daardoor kan een zieke of besmette bewoner niet in contact komen met anderen. Bezoekers blijven welkom als ze zich aan de hygiëne- en huisregels houden. Bewoners kunnen gewoon naar buiten voor een wandeling of andere activiteiten, zolang dit past binnen de maatregelen van de overheid.

Tips voor veilige zorg
Op hun website vermelden zorgverleners wat patiënten en bezoekers kunnen doen om de zorg veilig te houden. Alvast een paar tips:
• Kijk op thuisarts.nl; betrouwbare informatie van artsen over ziekte en gezondheid
• Kom zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak
• Kom niet te vroeg of te laat
• Desinfecteer de handen
• Houd 1,5 meter afstand
• Zeg uw afspraak af als u corona-klachten krijgt en laat u testen bij de GGD


Dit is een bericht van Adelante, Anders Beter Centrum, Cicero Zorggroep, CZ, Envida, GGD Zuid Limburg, Huisartsen en Huisartsenposten in Zuid-Limburg, Keerderberg, Koraal, Maastricht UMC+, MeanderGroep, Mondriaan, PlusPunt MC, Sevagram, Stadspoli Maastricht, VGZ, Vivantes, Zorg Groep Beek, Zorghuis Beek en Zuyderland.

—————————————————————————————————
Namens de zorgorganisaties is de GGD Zuid Limburg het eerste aanspreekpunt voor persvragen: tijdens kantoortijden T 088 880 51 11 of communicatie@ggdzl.nl.