Zorg in de praktijk

Eenvoudige verrichtingen en onderzoeken

Voor eenvoudige verrichtingen en onderzoeken kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van de assistente.

Dit spreekuur verloopt uitsluitend op afspraak.

Bij eenvoudige verrichtingen en onderzoeken kunt u denken aan:

 • aanstippen wratten
 • zwangerschapstest
 • controle bloeddruk
 • geven van injecties
 • zwachtelen van benen
 • verzorgen van wonden
 • uitspuiten van oren
 • controleren van bloedsuiker (gluc)
 • maken van hartfilmpje (ecg)
 • hechtingen verwijderen
 • 24-uursbloeddrukmeting
 • urineonderzoek (Gelieve de urine in de daarvoor bestemde potjes aan te leveren)
 • bloedprikken
 • Lasertherapie stoppen met roken

Bloedonderzoek

Voor bloedonderzoek kunt u terecht bij ons in de praktijk.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 10.00

Praktijkondersteuner

In de praktijk is Henriëtte Rijpkema werkzaam als praktijkondersteuner. Zij heeft een verpleegkundige achtergrond. Zij is er speciaal voor de zorg voor mensen met diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten en de mensen met een verhoogd risico hierop. Na verwijzing door de huisarts kunt u terecht op haar spreekuur.

De praktijkondersteuner begeleidt u, geeft advies en controleert u regelmatig. De praktijkondersteuners hebben regelmatig overleg met de huisarts.

Kleine chirurgische ingrepen

In de praktijk is het mogelijk dat de huisarts kleine chirurgische ingrepen uitvoert. Deze gebeuren ten alle tijden onder plaatselijke verdoving. U kunt hierbij denken aan: het verwijderen van huidlaesies, ingegroeide teennagels, verstopte talgklieren, vetbulten, ontsierde littekens, moedervlekken en andere huidgezwellen.